רדיו קול דוד הוקם בשנת 2016 ע"י דוד אהרון ואייבי קזס