הרב אליהו –  "בואי בשלום"  פרשת השבוע , מוסר, ופניני חוכמה